Tìm lỗi sai trong tranh

Tìm lỗi sai trong tranh

Rate this post

Thứ năm, 31/12/2020, 19:00 (GMT+7)

Rất ít người phát hiện được 1-2 lỗi sai trong mỗi bức tranh dưới đây trong 7 giây, còn bạn mất bao nhiêu giây?

Câu 1:

Tìm lỗi sai trong tranh

>>Đáp án

Câu 2:

Tìm lỗi sai trong tranh - 2

>>Đáp án

Câu 3:

Tìm lỗi sai trong tranh - 4

>>Đáp án

Câu 4:

Tìm lỗi sai trong tranh - 6

>>Đáp án

Theo 7 second ridlles

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *