Thách thức từ bài toán diện tích lớp 7

Thách thức từ bài toán diện tích lớp 7

Rate this post

Bài toán diện tích dành cho học sinh lớp 7 sẽ cho ra kết quả rất đẹp. Bạn có thể giải được bài này trong bao nhiêu phút?

Đề bài: Bên trong nửa hình tròn đường kính AB = 20 cm, vẽ hai hình vuông CHKD và NKFE tùy ý sao cho C và E nằm trên nửa đường tròn và CH, KD, KN, EF cùng vuông góc với AB. Tính tổng diện tích của hai hình vuông CHKD và NKFE.

Thách thức từ bài toán diện tích lớp 7

Trần Phương

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *