Năm câu đố về Tử Cấm thành

Năm câu đố về Tử Cấm thành

Rate this post

Tử Cấm thành được xem là cốt lõi của Kinh thành Huế (Thừa Thiên Huế), nơi ăn ở, làm việc và diễn ra nhiều chuyện thâm cung bí sử của vua triều Nguyễn.

Tử Cấm thành là lớp trong cùng của Kinh thành Huế, chu vi khoảng 1.200 m, gần như hình vuông. Giống như Kinh thành (lớp ngoài cùng) và Hoàng thành (lớp thứ hai), Tử Cấm thành cũng được xây dựng vào năm 1804 dưới thời Gia Long.

Theo nhà nghiên cứu Phan Thuận An trong Huế, kinh thành và cung điện, khi mới được xây dựng, công trình được đặt tên là Cung thành với nghĩa đen là tòa thành bao quanh các cung điện thâm nghiêm nhất, nơi hoàng gia sinh sống. Đến năm 1822, vua Minh Mạng đã đổi tên Cung thành là Tử Cấm thành.

Tử nghĩa là màu tím, màu tía, thường được nghe nói trong nhóm từ “lầu sơn gác tía” (nơi vua chúa ở). Cấm là người ngoài không được tự do lai vãng để dòm ngó những gì bí mật ở bên trong.

Tử Cấm thành quay về hướng nam, được xây dựng bằng gạch, tường thành cao 3,72 m, dày 0,72 m.

Tử Cấm thành nhìn từ phía nam, ảnh chụp từ máy bay khoảng năm 1932. Nguồn: Phan Thuận An.

Tử Cấm thành nhìn từ phía nam, ảnh chụp từ máy bay khoảng năm 1932. Nguồn: Phan Thuận An.

Câu 1: Tử Cấm thành có khoảng bao nhiêu công trình chính, phụ?

a. 50

b. 30

c. 10

Xuân Hoa (Tổng hợp)

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *