Giới thiệu khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á | Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

Giới thiệu khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á | Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

Rate this postKhoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á là khoa trực thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
Khoa đào tạo 3 ngành chính:
– Ngành Xã hội học
– Ngành Công tác xã hội
– Ngành Đông Nam Á học
Chi tiết xem tại: ou.edu.vn/xhh
—-
Thực hiện: Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á và N.I.M PHOTO CLUB
© Sản phẩm thuộc bản quyền của Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Tag: đông nam á học, xã hội học,công tác xã hội,đông nam á học,xhh-ctxh-đna,xhh,ctxh,đna,ou,đại học mở

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: http://nhịpsống.vn/giao-duc

Nguồn: http://nhịpsống.vn

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *