ĐỌC CHUẨN SỐ ĐẾM TRONG TIẾNG ANH – Phần 1

ĐỌC CHUẨN SỐ ĐẾM TRONG TIẾNG ANH – Phần 1

Rate this postOne, two, three, …. Have you counted the numbers in English in correct pronunciation? I think a lot of you haven’t, especially number, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 30, 50, … Let’s see if you have been correct.
One, two, three, …. bạn đã đếm các số trong tiếng Anh theo đúng chuẩn phát âm chưa? Cô nghĩ rằng rất nhiều bạn chưa, đặc biệt là số, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 30, 50, … Hãy xem bạn đã đúng chưa nhé.
#sodem #tienganhgiaotiep

Tag: đếm số trong tiếng anh, tieng anh giao tiep,tieng anh dam thoai,so dem trong tieng anh,phat am so dem

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: http://nhịpsống.vn/giao-duc

Nguồn: http://nhịpsống.vn

Related Post

30 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *