CHUNG VÔ DIỆM (Cải lương Nguyên tuồng Trước 1975)

CHUNG VÔ DIỆM (Cải lương Nguyên tuồng Trước 1975)

Rate this postCHUNG VÔ DIỆM (Cải lương Nguyên tuồng Trước 1975)

Soạn giả: Hoàng Loan.

Thành phần Nghệ sĩ: Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ, Tú Trinh, Hà Mỹ Xuân, Kim Thủy, Trang Thanh Xuân, Văn Chung, Phi Thoàn, Quốc Trầm.

Cải lương Thu âm Trước 1975

Tag: cải lương trước 1975 nguyên tuồng mp3, CHUNG VÔ DIỆM (Cải lương Nguyên tuồng Trước 1975),Minh Vương,Lệ Thủy,Thanh Kim Huệ,Kim Thủy,Văn Chung,Quốc Trầm,Tú Trinh,Trang Thanh Xuân,Phi Thoàn,Cải lương Thu âm Trước 1975

Xem Thêm Bài Viết Âm Nhạc Khác: http://nhịpsống.vn/am-nhac

Nguồn: http://nhịpsống.vn

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *