Cấu trúc Bộ Hợp đồng FIDIC 1999

Cấu trúc Bộ Hợp đồng FIDIC 1999

Rate this postCấu trúc Bộ Hợp đồng FIDIC 1999 là Buổi Hội thảo đầu tiên trong chuỗi 10 Hội thảo về các vấn đề khác nhau có liên quan đến Bộ Hợp đồng FIDIC 1999.

Đây là Buổi Hội thảo giúp cung cấp cho những người tham dự các thông tin nền tảng, hữu ích về:
1. những mẫu hợp đồng FIDIC 1999 thông dụng.
2. thứ tự xuất hiện và cách sắp xếp các điều khoản trong Bộ Hợp đồng FIDIC 1999.
3. những điểm giống và khác nhau giữa các mẫu hợp đồng trong Bộ Hợp đồng FIDIC 1999,
4. những điểm khác biệt cơ bản giữa Bộ Hợp đồng FIDIC 2017 và Bộ Hợp đồng FIDIC 1999.
5. Các lý giải về sự xuất hiện của các điều khoản khác nhau trong từng mẫu Hợp đồng.

Để biết thêm các nội dung khác của chuỗi 10 Buổi Hội thảo chuyên đề về FIDIC 1999, vui lòng tham khảo tại đây:

Tag: fidic 1999 tiếng việt, hopdongfidic; fidicredbook; fidic1999; yellowbook1999; silverbook1999; fidic2017

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: http://nhịpsống.vn/giao-duc

Nguồn: http://nhịpsống.vn

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *