2.1. Tính độ phức tạp thời gian theo code (Calculate time complexity based on Code)

2.1. Tính độ phức tạp thời gian theo code (Calculate time complexity based on Code)

Rate this postVideo trên đây nói về cách tính độ phức tạp thời gian của 1 thuật toán.
*** Những dòng lệnh đơn giản chỉ mất 1 đơn vị thời gian.

** Toàn bộ video về thuật toán của mình:

#thuattoan #thuatoan #algorithm #basic #thuat #toan

Tag: độ phức tạp của thuật toán, calculate Big O,Time Complexity,Algorithm

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: http://nhịpsống.vn/giao-duc

Nguồn: http://nhịpsống.vn

Related Post

31 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *